Digitale dienstverlener voor e-oplossingen

Klantcases

Wij zijn trots dat we met onze applicaties een bijdrage leveren aan de digitale dienstverlening van onze klanten. Hieronder kunt u een aantal succesvolle klantcases lezen. Heeft u vragen over één van de cases of wilt u meer informatie, neem dan gerust contact met ons op via info@simcaribbean.com

Overheidsportal Aruba & departementale subsites

Aangezien SIM zoals gezegd, in 2012 al is begonnen met het implementeren van de nieuwe overheidswebsite www.overheid.aw is het voor de departementen gunstig om hun internetsite ook als onderdeel van www.overheid.aw in te richten. De internetsite van de departementen worden dan op als subsite van www.overheid.aw opgezet. De site van elk departement krijgt gedeeltelijke aangepaste vormgeving ten opzichte van basiswebsite (uitgangspunt look & feel is logo en huisstijl), en is via een aparte URL te benaderen.

Voordeel van deze oplossing is dat de departementen gebruik kunnen maken van de basis functionaliteiten die voor overheid.aw reeds zijn afgenomen, zonder dat dit extra kosten met zich mee brengt. Ook zal de opleverdatum sneller zijn, aangezien het traject overheid.aw al in gang is gezet. De departementen en overheid.aw kunnen, wanneer ze voor deze optie kiezen, ook in de toekomst samen nieuwe functionaliteiten aanschaffen. Dit scheelt voor beide partijen enorm in de kosten.

Wanneer een departement voor deze optie kiest, wordt het beheer van de internetsites in hetzelfde CMS vastgelegd. Uiteraard kent het systeem verregaande autorisatiemogelijkheden, waardoor content van de andere partij niet ingezien of veranderd kan worden. Bij wijzigingen of opzeggingen van de werking van functionaliteiten zal echter wel rekening gehouden moeten worden met de andere partij.